Siirry suoraan sisältöön

Avohuolto

Hyvin usein kuulee kysyttävän et mikä avohuolto? Eikö lastensuojelu olekaan sama asia kuin huostaanotto?

Ei aina, lastensuojelun asiakkaana voi olla ilman sijoitusta tai huostaanottoa. Lisäksi lastensuojelun asiakkaana on mahdollista saada erilaisia lasta, nuorta ja perhettä tukevia tukitoimia lastensuojelun avohuollossa. Näitä palveluita ja tukitoimia tarjotaan ensisijaisesti lapsille, nuorille ja perheille, niistä voi kuitenkin kieltäytyä eikä perheitä pakoteta avohuollon asiakkuuteen. Tukitoimien vastaanottaminen ei myöskään tarkoita sijoitukseen joutumista tai huostaanottoa. Monelle avohuollon palvelut ovat riittäviä ja perheet hyötyvät lastensuojelun avohuollosta. Lastensuojelun periaatteena on se, että huostaanottoon yms päädytään vasta sitten, jos muilla tukimuodoilla perhe/vanhempi/lapsi ei saa riittävästi apua ja tukea.

Kehittäjäryhmän nuoret tuovat hyvin usein esiin ennaltaehkäisyn merkitystä ja sitä että hyviä palveluita on, mutta niistä ei tiedetä, niitä ei osata hakea tai niitä ei uskalleta hakea, kun ei tiedetä mitä siitä seuraa. Palveluiden ollessa tavoittamattomat tilanteet kerkeävät usein kriisiytymään ja eskaloitumaan ennen kuin apua saa. Tilanteiden kriisiytyessä vakavasti avohuollon palvelut eivät välttämättä enää vastaa niihin tarpeisiin, joita on voinut olla aikaisemmin, joihin tukitoimet olisivat riittäneet ja perheen tilanne olisi voinut parantua. Nuoret kokevat, että mikäli peruspalvelut ja avopalvelun tukitoimet olisi saatu ajoissa, rankempia ratkaisuja ei välttämättä olisi tarvittu. Nuoret myös toivovat, että tietoa avohuollosta ja sen tarjoamista tukitoimista ja palveluista lisättäisiin tietoa, joka saavuttaa ne, jotka voisivat hyötyä avohuollosta ja joilla on tarve niille. Monet jo aikuisiksi kasvaneet lastensuojelun kokemusasiantuntijat olisivat ilomielin vastaanottaneet avohuollon tukitoimia ja palveluita, jos olisivat tienneet mitä ne ovat ja mitä avohuollon asiakkuus ylipäätänsä tarkoittaa. Nuorten mukaan monella perheellä on vääristynyt kuva avohuollosta ja tätä kuvaa tulisi myös korjata, sama toive on myös monella ammattilaisella. Lastensuojelun stigman purkaminen ja oikean ja ajantasaisen tiedon ylläpitäminen yhteiskunnassa on aina ajankohtaista. Siihen tarvitaan kaikkien apua ja osallisuutta. Jokainen voi omalla osallaan vaikuttaa lastensuojelun julkikuvaan, siihen miten tulevaisuudessa lastensuojelusta puhutaan ja minkälaisen mielikuvan tulevat sukupolvet saavat lastensuojelusta. Nuorten ja ammattilaisten yksi monista toiveista olisi, että lastensuojelu on yhtä normaali asia kuin neuvolakäynnit perheelle tai raskaana olevalle äidille.

Avohuollosta lyhyesti:

Lastensuojelun avohuollossa etsitään yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä sosiaalityöntekijän kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja lapsen, nuoren tai perheen tilanteen parantamiseksi. Toisinaan ratkaisujen etsimisessä hyödynnetään muuta verkostoa, johon voi kuulua läheisiä, moniammatillistatiimiä tai opettajia.

Työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa lapselle tai nuorelle turvallinen kasvuympäristö ja olosuhteet omassa kodissa omien vanhempien kanssa. Näitä työskentelymuotoja voi olla erilaiset lapselle, nuorelle ja/tai perheelle tarjottavat tukitoimet tai palvelut, joita voi olla mm. lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, tehostettu perhetyö, sosiaaliohjaus, tukiperhe- ja lomakotitoiminta, ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhekuntoutus, lapsen tai nuoren avohuollon sijoitus ja harkinnanvarainen taloudellinen tuki mm. lapsen harrastuksiin ja loma- ja virkistystoimintaan. Kunnan tulee taata riittävät palvelut, vaikkakaan koko repertuaaria ei tarvitse olla joka kunnan palveluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *