Siirry suoraan sisältöön

Ehkäisevä lastensuojelu

  • tehnyt

Kun puhutaan lastensuojelusta, monen mieleen tulee väistämättä sijoitukset, huostaanotot ja lastensuojeluilmoitukset. Lastensuojelun palvelukokonaisuus on kuitenkin laaja, ja siihen kuuluu monia vähemmän tunnettuja, edellä mainittuja kevyempiä palveluja ja tukitoimia.

Ehkäisevän lastensuojelun on tarkoitus vaikuttaa jo ennen ongelmien syntymistä tai ennen kuin ongelmat äityvät pahaksi. Ehkäisevää lastensuojelua ja sen toimia toteutetaan kunnan perus- ja erityispalveluissa, ja sen tarkoitus on edistää ja turvata lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Ehkäisevän tuen piiriin pääsemiseksi ei myöskään vaadita lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevän lastensuojelun, kuten muunkin ehkäisevän työn logiikka on selkeä: on järkevää pyrkiä ehkäisemään esimerkiksi syrjäytymistä, pahoinvointia, itsemurhia ja työttömyyttä jo ennen kuin varsinainen ongelma on syntynyt tai kärjistynyt. Jos juna luisuu raiteiltaan, on sitä vaikeaa nostaa enää takaisin. Se vaatii paljon resursseja, voimaa ja aikaa. Matkustajat ovat saattaneet vahingoittua, eikä junakaan välttämättä ole enää entisellään. Jos alun perinkin junan raiteita olisi kunnostettu niin, ettei juna olisi päässyt luisumaan, olisi säästytty paljon pienemmällä vaivalla.

Ehkäisevän lastensuojelun ja muun ehkäisevän työn tärkeyttä pohdittaessa painotetaan usein taloudellista näkökulmaa: esimerkiksi lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on kustannuksiltaan hyvin kallis vaihtoehto. Lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen maksaa noin 22 000 euroa vuodessa, ammatilliseen perhekotiin 60 000 euroa vuodessa ja laitoshoitoon yli 90 000 euroa vuodessa. (Kuusikkokuntien lastensuojelun työryhmä 2011.) Suomessa on arvioitu, että jokainen estetty lastensuojelun huostaanotto säästää 60 000 € vuodessa (THL 2022). Tietenkään sijoituksia ei pyritä estämään ehkäisevän lastensuojelun keinoin ainoastaan taloudellisten seikkojen vuoksi, vaan inhimillisen kärsimyksen estämiseksi. On eittämättä hyvä asia, jos ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan saada lapsen kasvuolosuhteet kuntoon ja tarvittu tuki ja apu jo ennen, kuin ongelmat syntyvät tai pahenevat.

Lähteet

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/ehkaiseva-lastensuojelu https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132319/Tyo%CC%88paperi_2017_23_netti%20%282%29.pdf?sequence=1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *