Siirry suoraan sisältöön

Huumekuolemien ehkäisyn keinoja etsittävä yhdessä nuorten kanssa

  • tehnyt

Tutkimustieto jo parin vuosikymmenen ajalta kertoo huumeiden kokeilun ja käytön yleistymisestä sekä huumeisiin liittyvien asenteiden muutoksesta Suomessa.

Aikuisväestöstä lähes 30 prosenttia on joskus kokeillut jotain huumetta – yleisimmin kannabista – selviää THL:n Huumekyselystä vuodelta 2022. Osuus on viisinkertainen 1990-luvun alkuun verrattuna.

Uusimmat THL:n Kouluterveyskyselyn tulokset (2023) tosin kertovat, että jotain huumetta kokeilleiden osuus 14–20-vuotiaista nuorista on 2000-luvulla pysynyt melko muuttumattomana. Huumeita kokeilleiden osuus vaihtelee kouluasteen mukaan siten, että se on yleisempää ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla (17 % vuonna 2023) kuin lukiolaisilla (12 %) ja näillä molemmilla taas yleisempää kuin perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisilla (8 %).

Yleisesti ottaen miehillä ja pojilla on naisia ja tyttöjä enemmän huumekokemuksia. Poikkeuksen tähän kuitenkin muodostavat ammatillisten oppilaitosten opiskelijat: ammatillisten oppilaitosten tytöistä suuremmalla osuudella on huumekokeiluja poikiin verrattuna.

Huumeita on entistä helpompi saada

Kouluterveyskyselyn 2023 mukaan noin 60 prosenttia ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoista ja noin 50 prosenttia perusopetuksen 8.–9.luokkalaisista koki, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita. Nämä osuudet ovat noin 10 prosenttiyksikköä korkeampia kuin vuonna 2017.

Myös huumeita koskevat asenteet ja mielipiteet ovat muuttuneet. Erityisesti käsitykset kannabiksen kokeilun ja käytön riskeistä sekä sen rangaistavuuteen liittyvät asenteet ovat lieventyneet. Yhä useampi olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta, nuoret vanhempia ikäryhmiä useammin.

Huumekuolemille menetetään lukuisia elinvuosia

Moni mittari osoittaa, että Suomen huumetilanne on huonontunut 2000-luvulla. Yksi valitettava esimerkki tästä on huumekuolemien määrä, joka on noussut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2021 huumeisiin kuoli useampi kuin koskaan aiemmin: yhteensä 287 henkilöä. Heistä 100 oli alle 30-vuotiaita, 60 alle 25-vuotiaita. Suurimmassa osassa huumekuolemista kyse on tapaturmaisesta myrkytyksestä, ja nämä yliannoskuolemat johtuvat useimmiten usean eri aineen yhteisvaikutuksesta.

Yleistä tietoa huumekuolemien riskitekijöistä on runsaasti, mutta nuorten kohdalta tietoa tarvitaan kipeästi lisää. Tätä tietoaukkoa paikataan kuuden eri organisaation yhteisessä Ulos epätoivosta -hankkeessa, jossa käydään tarkkaan läpi alle 30-vuotiaiden nuorten huume-, väkivalta- ja itsemurhakuolemia ja läheltä piti -tilanteita. Nuorten elämänkulkuja tarkastelemalla etsitään sellaisia elämän käännekohtia, joihin tarttumalla huumekuolemia voitaisiin ehkäistä.

Huumekuolemien ehkäisyn ratkaisuja Suomessa on pohtinut myös THL:n johtama asiantuntijaryhmä (HEAR), joka julkaisi tänä vuonna 12 toimenpide-ehdotusta raportissaan ”Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli – Toimenpide-ehdotuksia ja ohjeita käytännön toteutukseen”. Raportissa toimenpide-ehdotukset nuorille ovat samat kuin muillekin ikäryhmille, mutta nuorille tyypilliset haasteet on olennaista huomioida.

HEARin raportin mukaan esimerkiksi nuorille suunnattuja monipuolisia palveluita ei ole tarjolla riittävästi – jokaisen päihderiippuvuuteen sairastuneen nuoren pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti vieroitushoitoon ja päihdekuntoutukseen. Opioidikorvaushoidon ja siihen liitettävän psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen kynnystä pitäisi madaltaa. Lisäksi päihdekuntoutusjaksojen olisi oltava riittävän pitkiä, ja kuntoutukseen päästä suoraan vieroitushoidosta. Hoidon lisäksi olisi tärkeää opettaa nuoria tunnistamaan yliannostustilanne ja varmistaa, että nuoret uskaltavat hälyttää paikalle apua ilman kielteisten seurausten ja rangaistusten pelkoa. Sekä jo esitettyjen ratkaisujen parhaassa mahdollisessa toimeenpanossa että ehkä aivan uusienkin ratkaisujen löytämisessä voidaan onnistua vain, jos nuorten omaa ääntä kuullaan – ja kuunnellaan.

Karoliina Karjalainen, erikoistutkija, THL / Ulos epätoivosta -hanke

Elina Suontama viestinnän asiantuntija, THL / Ulos epätoivosta -hanke

Lue lisää:

Ulos epätoivosta -hanke: https://ulosepatoivosta.fi/

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022: https://www.julkari.fi/handle/10024/146435

Kouluterveyskyselyn tulokset: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli: https://www.julkari.fi/handle/10024/147189

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *