Siirry suoraan sisältöön

Osallisuuden ajasta

Yhdistys

Osallisuuden aika on järjestö, jonka pääasiallisena tehtävänä on jakaa ja vahvistaa monipuolista lastensuojelun kokemusääntä yhteiskunnassa. Luomme myös areenoja tasavertaiseen kohtaamiseen eri toimijoille ja ryhmille, joita lastensuojelu koskettaa – lastensuojelun asiakkaista tutkijoihin, kasvatusalan tai sosiaalialan ammattilaisiin ja kansanedustajiin. Näin kaikkien tasojen ymmärrys lastensuojelusta ilmiönä lisääntyy! 

Kolme nuorta poseeraa kirjoitustaulun edessä.

Osallisuuden ajan tarina

Osallisuuden aika perustettiin vahvasta uskosta dialogin ja yhteiskehittämisen voimaan. Osallisuuden aika syntyi asiakasnuorten ja ammattilaisten yhteistyönä vuonna 2014. Alusta asti Osallisuuden ajan jäsenet kokivat, että lastensuojelun kentällä suuri potentiaali meni hukkaan, kun nuoria ei kuultu päätöksenteossa.   


Visio


Jokainen lastensuojelun tukea tarvitseva lapsi ja nuori kokee lastensuojelun vaikuttavaksi.

Missio


Lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja ammattilaisten vaikuttava vuoropuhelu mahdollistuu ja tuottaa osallisuuden myötä ratkaisuja yksilöille ja yhteiskunnalle.


Osallisuuden ajan arvot

RohkeusOsallisuusRatkaisukeskeisyysVaikuttavuusKunnioitus
Image 1Image 2

Mennään sinne, minne muut eivät vielä ole uskaltaneet mennä. Uskalletaan puhua ja haastaa vaikeista ja tärkeistä asioista. Toimitaan turvallisena alustana olla rohkea. Jokainen saa olla rohkea omalla tavallaan.
Osallisuus tekee näkymättömästä näkyvän. Vahvistetaan osallisuutta niin omassa arjessa kuin yhteiskunnassa. Yhdessä ja moniäänisesti dialogia käyden luodaan uutta ymmärrystä.
Käännetään kokemukset voimavaroiksi ja kehittämistyön moottoriksi. Tuodaan esille lastensuojelun hyvät ja huonot asiat.


Tutkitaan ja tuotetaan ymmärrystä vaikuttavasta lastensuojelusta ja ollaan kiinnostuneita OA:n oman toiminnan vaikuttavuudesta. Yksilöiden äänestä syntyy OA:n ääni, jonka kautta tehdään vaikuttamistyötä.Jokaisen kokemus on arvokas. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi yhdenvertaisena. Kaikkien ääni kuuluviin päätöksenteossa. Kaikki tehdään ihmistä ja luontoa kunnioittaen.

Strategiset tavoitteet

Vaikuttavuutta yhteiskehittämällä

Tarjoamme paikan ja tilan yhä useammalle lastensuojelun kokeneelle nuorelle tulla kuulluksi ja nähdyksi kehittämis- ja vaikuttamistyön kautta.

Kokemuksen kautta vaikuttajaksi

Luomme yhteistä ymmärrystä ja todellisuuskäsitystä lastensuojelusta. Toimimme yhteiskunnallisena foorumina lastensuojeluun liittyvissä asioissa ja tuomme eri tahot yhteen dialogiin.

Podcast-nauhoitukset, joissa viisi ihmistä keskustelemassa kuulokkeet päässä mikkeihin.
Olemme aktiivinen yhteistyökumppani

Tarjoamme monipuolista asiantuntijuutta lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Kirkastamme ja terävöitämme yhteiskehittämisen osaamistamme ja tarjoamme aktiivisesti osaamistamme kunnille, lastensuojelualan palveluntuottajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Sitoutuneet, innostuneet ja hyvinvoivat työntekijät

Pidämme huolta työntekijöistä ja kasvatamme resursseja toiminnan kasvattamiseen ja kysyntään vastaamiseen. Huolehdimme siitä, että meillä on riittävät työntekijäresurssit, jotta voimme tukea ja ohjata kokemusasiantuntijoita niin, että toimintamme on eettisesti kestävää. Huolehdimme luottamushenkilöiden toiminnan mielekkyydestä.

Osallisuuden ajan tiimi nauravaisena.